Stimulerend en Creatief Maatwerk
organisatieadvies - teamontwikkeling - persoonlijke groei - effectieve communicatie  

Unieke creatieve aanpak: BESTUURSSTIJLEN


Het besturen van een gemeente, een sportorganisatie of een andere maatschappelijke organisatie is een dankbare taak, zo weet ik uit eigen ervaring. Het is soms een uitdaging, of zelfs lastig, om effectief te zijn binnen het bestuur of college, maar ook daarbuiten. Diverse erkende instrumenten die gericht zijn op de analyse van gedragsvoorkeuren kunnen daarbij een waardevol hulpmiddel zijn. Zelf heb ik 8 jaar actief en creatief gewerkt met Insights. 


De psychologische basis van Karl Jung en de kennis over onbewuste gedragsverandering onder 'druk' hebben mij geïnspireerd een eigen instrument te maken dat helpt bij het vergroten van de bestuurlijke effectiviteit, op individueel niveau en voor besturen-als-teams. Daarbij staat de strategische betekenis van het (bestuurlijk) handelen centraal, binnen de context van specifieke omgevingskenmerken.


BESTUURSSTIJLEN is toepasbaar voor bestuurders/directieleden, raden van commissarissen/toezicht (zelfevaluatie), beheersstichtingen en managementteams. En te gebruiken bij teamontwikkeling en effectief projectmanagement. In dit filmpje  https://www.youtube.com/watch?v=cJjBozqIo7M (6 minuten) wordt het model in hoofdlijnen geschetst.


Het herziene Stijlenboek voor bestuurders in het openbaar bestuur (2018,  https://www.sdu.nl/shop/stijlenboek-voor-bestuurders.html) bood voor mijn bewerking een dankbare basis. In dit filmpje illustreer ik de creatieve verbinding vanuit mijn Insights-ervaringen tot het STIJLENWEB voor BESTUURDERS.


Enigszins gelijksoortig aan de Insightsdynamiek van 'Bewust-Minderbewust' gedrag onderscheid ik ook een INTUÏTIEVE bestuursstijl, afleidbaar uit de ingevulde vragenlijst. Deze intuïtieve stijl wordt ingezet als er (bestuurlijke of maatschappelijke) druk ontstaat, als het lastiger wordt. Dan val je meer terug op je instinctieve voorkeuren. Tot nu blijkt meer dan 70% een andere INTUÏTIEVE stijlvoorkeur te hebben dan de dagelijkse, meer bewuste ACTIEVE voorkeur.


Nieuwsgierig naar jouw intuïtieve bestuursstijl? En naar je energiestromen die bij je dagelijkse inzet optreden? Ik geef graag uitleg en toelichting. Neem contact op voor meer informatie over toepassingsmogelijkheden binnen een team van bestuurders, of binnen de werkorganisatie. In het najaar 2021 wordt ook een leergang aangeboden om in een beknopte reeks van 4 bijeenkomsten wegwijs te worden in zowel gedragsvoorkeuren, de Bestuursstijlen als in de unieke combinatie. Daarin wordt ingegaan op teameffectiviteit en op strategische verbindingen binnen en buiten de organisatie. Indien mogelijk in een gewone setting, maar online-toepassing kan ook.


 

De ontwikkeling van mijn werkwijze is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Wethoudersvereniging https://www.wethoudersvereniging.nl, die ook opdrachtgever was voor de actualisatie van het stijlenboek. Het praktisch gebruik van het BESTUURDERSWEB vindt zijn weg ook in die samenwerking

De Wethoudersvereniging heeft voor de Online-toepassing in hun scholingsprogramma's een samenwerkingsovereenkomst met Muijzers Advies tot 1 juli 2026. Tot na de volgende volledige collegeperiode dus. Dat maakt het mogelijk om ook volgstudies op te zetten om na te gaan of wethouders zich ontwikkelen qua bestuursstijl tijdens een collegeperiode. Veranderen de stijlvoorkeuren bij toenemende ervaring? Daarnaast is de moeite waard hele colleges te 'monitoren'. 

Voor Sportbestuurders: de Week van Goed Sportbestuur van NOC*NSF ging in maart 2020 helaas NIET door. Ik was een trotse partner tijdens deze leuke en leerzame week. Géén workshop van mij dus. Ondertussen is de NOC*NSF-sportlijn gereed, inclusief het aanbod van Muijzers Advies. Een omschrijving van toepassingsmogelijkheden binnen sportorganisaties vind je hier. Momenteel wordt hier ook gebruik van gemaakt.

MAATWERK Op verzoek verzorg ik een Webinar over Bestuursstijlen voor bestuurders van sportverenigingen of andere maatschappelijke organisaties. In een klein gezelschap (3-5 deelnemers) wordt met een handige online-tool ieders voorkeuren in bestuursstijlen vastgesteld. Eigen praktijkvoorbeelden krijgen direct verhelderende betekenis. Een ideale kans om te reflecteren op eigen bestuursinzet. Vooraanmelding: via sport@muijzers.nl of  advies@muijzers.nl. Kosten € 45 (exclusief BTW).

Het is ook weer mogelijk om - rekening houdend met mogelijkheden en wensen - 'gewone' workshops en trainingen te verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden.